Edukator i rehabilitator

Blog za pomoć roditeljima i razmjena iskustva sa kolegama u radu sa djecom s posebnim potrebama.

Edukacija nastavnika o pripremi nastavnih listića i ocjenjivanju djece s posebnim potrebama

Nije više pitanje da li je potrebna inkluzija nego kako je najkvalitetnije provesti?

– Na vrijeme izvršavati obaveze (planiranje i izrada prilagođenog programa svaka dva mjeseca)

– izrada nastavnog materijala, nastavnih listića u skladu sa djetetovim sposobnostima.

– praćenje napredovanja (mape sa radovima-portfolio, pisanje ishoda učenja)

– pružanje podrške u svakodnevnom radu (za tri mjeseca dijete koje nema ništa u svesci pokazuje našu nemarnost , je li ga zaista ne možemo ni tri puta pridobiti na rad?)

– najava provjere, pitanja poznata, zadaci na nivoima

– ocjenjivanje treba biti opisno i brojčano (1-5), vođeno prilagođenim programom
(ako je dijete pokazalo motivaciju nagradite ga i pohvalite pred cijelim razredom. Može dobiti jedan ali tu jedinicu damo u svesku ne pišemo u dnevnik jer nema logiku, zašto smo prilagođavali program ako nismo uspjeli dobiti nikakvu povratnu informaciju od djeteta, kod djece sa poremećajem u ponašanju sa negativnom ocjenom izazivamo još negativnije ponašanje, treba ostvariti dobru komunikaciju i ako ga pridobijete na rad, dajte mu peticu to će mu biti sigurno poticaj).

– ni od jednog djeteta ne treba odustati.

Primjeri nastavnih listića

engleski jezik
eng1 copy
engleski jezik
tijelo copy
geografija
Animation1

skraćen i prilagođen sadržaj djetetu iz predmeta: geografija
AZIJA

Test provjere znanja iz predmeta: geografija
Provjera znanja iz geografije

Edukacija nastavnika JU OŠ”Sjenjak” Tuzla;
edukaciju realizovala Adela Smajić, dipl.edukator i rehabilitator

Komentariši »

Obrasci za prilagođeni program

prilagođeni str.1 i 2. (1)

tabela za prilagođeni (1)

Komentariši »

Preporuke nastavnicima

Važne informacije i smjernice u radu sa djetetom s posebnim potrebama možete pročitati na sljedećem linku http://www.oszd.edu.ba/dokumenti/NPIP_INKLUZIJA_razredna.pdf

Komentariši »

Okvirni npp

Nastavni plan i program osnovne škole koncipiran je tako da omogućava kvalitetno obrazovanje za sve. Kao takav, on prepoznaje, priznaje, uvažava i odgovara na obrazovne potrebe, iskustva i interese svih učenika, bez obzira na pol, uzrast, etničku, socijalnu i vjersku pripadnost, sposobnosti, mogućnosti i ograničenja, uvažavajući, poštujući i razvijajući ljudska, dječja i obrazovna prava, obaveze i odgovornosti. On je inkluzivan, otvoren za djecu i odrasle, sa posebnim i drugim potrebama.

Okvirni nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovdje -> OKVIRNI NPP

Komentariši »

%d blogeri kao ovaj: